IRANIAN FOODS  
  

 
 

 

خوراکهای سنتی و لذیذ ایرانی

 

استاندارد غذایی اروپا که بالاترین استاندارد مواد غذایی جهان است، اجازه ورود هیچگونه غذایی که گوشت داشته باشد و در خارج از محدوده اتحادیه اروپا تهیه شده باشد را نمی دهد. بنابراین وارد کننده های غذاهای ایرانی در اروپا، کلیه غذاهای کنسرو شده را به ناچار بدون گوشت سفارش می دهند و ۶۰۰،۰۰۰ نفر ایرانی مقیم اروپا از خریدن خورشتها و غذاهای آماده ایرانی با گوشت محروم هستند. یا بهتر است بگوییم بودند، چون شرکت سی.سا برای تولید خورشتها و سایر خوراکهای ایرانی با طمع واقعی تأسیس گردیده

 

این شرکت با بکارگیری آشپزهای ورزیده و با تجربه، مواد اولیه دستچین و ممتاز، هنر آشپزی ایرانی را با امکانات بهداشتی و استانداردهای هلندی در هم آمیخت و سرافراز است که خوشمزه ترین غذاهای ایرانی را تولید می نماید

 

 

 

محصولات جدید

 

 

product image 1
Include a short description here.
View product >

product image 2
Include a short description here.
View product >